Bird
Mammal
Mammal
Login
Forgot password
Registrer
You should not be able to see this
E-mail


Password (minumum 8 letters)


Autologin:feather

Forvekslingsarter/Confusion Species TOV-E

Pitfalls when doing the TOV-E field survey.

Mange arter har et stort repertoar av lyder som sjelden brukes, og som derfor kan være vanskelig å lære i felt. Her er noen velkjente feller man kan gå i

 

Cuckoo/Whimbrel/Little Grebe:

Gjøk/Småspove/Dvergdykker:


 Female Cuckoo calls in background 2 seconds into the sound file.

Gjøkhunnen (Cuculus canorus, female) høres i bakgrunnen ca 2 sekunder ut i klippet

Lauri Hallikainen, http://www.xeno-canto.org/233328

 

 Female Cuckoo calls in background 3 seconds into the sound file.

Gjøkhunnen (Cuculus canorus, female) høres i bakgrunnen ca 3 sekunder ut i klippet

Marco Pesente, http://www.xeno-canto.org/333259

 

Whimbrel/Småspove (Numenius phaeopus):

 

Stein Ø. Nilsen, http://www.xeno-canto.org/190017

 

Little Grebe/Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis):

 

Wood Warbler/Willow Tit

Bøksanger/Granmeis:

Wood Warbler/Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix) (Type B song):

Tero Linjama, http://www.xeno-canto.org/347404.

 

Willow Tit/Granmeis (Poecile montanus) song:

 

Coal Tit/Marsh Tit:

Svartmeis/Løvmeis:

Når svartmeis en sjelden gang synger énstavet, kan den lett forveksles med løvmeis.

Coal Tit/Svartmeis (Periparus ater) (monosyllabic song/enstavet sang):

Ulf Elman, XC310936. Accessible at www.xeno-canto.org/310936.

 

Marsh Tit/Løvmeis (Poecile palustris) (Song/sang):

 

Black Woodpecker/Green Woodpecker: Confusing song

Svartspett/Grønnspett:Sangen hos disse to artene kan være forvirrende.

Black Woodpecker: Note ascending syllables, hesistant start, no ritardando and general rise in pitch throughout the phrase.

Svartspett (Dryocopus martius): Legg merke til tydelig stigende diftonger, nølende start, manglende ritardando og lett stigende tone i frasen som helhet.

Sonnenburg, XC315171. Accessible at www.xeno-canto.org/315171.

 

Green Woodpecker: Note descending single syllables, confident start, ritardando ending and slightly falling pitch throughout the phrase.

Grønnspett (Picus viridis): Merk kontant start, ritarderende avslutning, fallende diftong, og lett fallende tone i hele frasen.

 Jens Kirkeby, XC322593. Accessible at www.xeno-canto.org/322593.

Albanian
Armenian
Bulgarian
Catalan
Croatian
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Georgian
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Norwegian
Portuguese
Romanian
Russian
Sami : Lule sami
Sami : North sami
Sami : South sami
Scientific names
Serbian
Swedish
Ukrainian
Contact us
Developed by Hemb Studios 2012 - 2019 (Jan Greger Hemb)