Bird
Mammal
Mammal
Login
Forgot password
Registrer
You should not be able to see this
E-mail


Password (minumum 8 letters)


Autologin:feather

Fuglekjennskap-Samlinger

...

 

Nord universitet tilbyr et samlingsbasert studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd. Studiet inneholder også litt teori, blant annet om takseringsmetodikk, men eksamen måler bare artsbestemmelse. Dette er det første og eneste større studietilbudet innenfor dette fagfeltet i Norge. Nytt kurs starter i april hvert år, og dato for søknad legges til grunn ved opptak. Det er ingen studieavgift, men før opptak må du betale kr 1500 for fellesutgifter under samlingene, penger du får bruke under samlingene, men som du ikke får noe glede av hvis du ikke møter opp. Du må opprette konto her på birdid.no og logge inn før du kan melde deg på samlingene. Dokumentasjon sendes til opptak@nord.no merket med emnefelt "Fuglekjennskap samlingsbasert".

Studiet kvalifiserer for takseringsoppdrag i TOV-E. Studiet vil også være nyttig for enhver guide innenfor naturbasert reiseliv, for lærere i skoleverket, jegere, og for alle som ønsker å jobbe som naturoppsyn eller ha registreringsoppgaver for etater som Miljødirektoratet, NINA, NOF, Fylkesmenn og kommuner, og ikke minst være til stor personlig berikelse for alle som er ute i naturen og har lyst til å kjenne bedre til våre bevingede venner.

Studiet kan inngå sammen med andre emner (også biologi) i gradsoppbygging. Det er godkjent både i Bachelor- og Master-grad.

Du melder deg på som deltager på samlingene og er med på de du vil, og går opp til eksamen i fuglers utseende og/eller lyd i løpet av studiet. Hver eksamen gir 15 studiepoeng.

NB! Det er separat oppmelding til eksamen. Du kan godt melde deg opp til eksamen og gjennomføre denne uten å delta på samlingene

 

Undervisning
Studieområdet vil være i og ved Trondheimsfjordens våtmarksområder, hvorav mange har Ramsar-status, inne på svensk side, en tur til Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag, og en samling i Spania. Det er fugl i ulike naturtyper, f.eks. i fjæreområder, i ferskvannsområder, og i ulike skogtyper og andre naturtyper, både i lavlandet og over tregrensa. Det meste av undervisningen vil foregå ute i felt, med besøk i de fleste av regionenes mest fuglerike områder. Alle fugler vil bestemmes på utseende og lyder (først og fremst sang), og det vil bli lagt vekt på læring av de enkelte artenes feltkjennetegn og å forklare hvorfor vi har med en bestemt art å gjøre og forskjellene til andre lignende arter. Noe undervisning vil bli lagt delvis innendørs med tema som artsbestemmelse, takseringsmetodikk, fuglers fysiologi, naturtyper, bruk av GPS etc. Det vil bli brukt forelesere og feltpersonell blant den ypperste fagekspertise i Midt-Norge og fra andre deler av landet.

Studiet er samlingsbasert, og du bestemmer fritt hvilke samlinger du ønsker å delta på - alt etter dine egne bakgrunnskunnskaper. Det er altså ikke tvungent oppmøte. Det vil være fem samlinger med start i april, en i mai, juni, august/september, og avslutning i Sør-Spania i mars/april året etter. Du kan følge alle samlingene, eller deler av studiet etter behov.

Det er også mulig å gjennomføre all kunnskapstilegnelse på egen hånd, spesielt ved hjelp av treningsoppgavene på denne nettsiden til Birdid. Du kan da melde deg opp og ta eksamen via nettsiden uten å melde deg på "Fuglekjennskap-Samlinger".

Økonomi
Det må betales avgift på kr 705,- (semesteravgift og kopinoravgift) det semesteret eksamen skal tas (se unntak i neste punkt). Kopinoravgifta må betales alle semester, ellers mister du tilgangen til Fronter som er informasjonskanalen til studentene. Semesteravgift skal ikke betales på nytt hvis den er betalt ved en annen institusjon for eksamenssemesteret, men kopinoravgifta må betales alle steder. Studentbevis utstedes av Nord universitet for nye studenter som betaler semesteravgifta, og vil trolig gi dere de rabatter som studenter får (tog, buss ...).

Ellers må det betales for transport og evt. opphold og mat. Forskudd til slike fellesutgifter i Norge settes til kr 1500, som må betales før du tas opp som student (du vil få beskjed om dette). Kostnadene ved Spaniaturen holdes lavest mulig, for 2016/2017 er beløpet kr 3400 for dobbeltrom og kr 3800 for enkeltrom. Dette inkluderer all overnatting, leiebil, bensin og bompenger. Flybillett må hver enkelt ordne med selv.

Forsikring:
Som student er du ikke forsikret via Nord universitet. Skal du ha en fullgod dekning hvis du eller ditt feltutstyr blir utsatt for skade, må du tegne egne private forsikringer.

Eksamen og øvelser
Både eksamen og øvingsoppgaver vil være nettbaserte fra birdid.no. Bruk av nettsiden til trening er åpen og gratis for alle. For å ta eksamen må du melde deg opp fra linken til venstre. Før eksamen må imidlertid semesteravgift betales, med unntak av 1) Medlemmer i NOF, 2) Tidligere og nåværende deltakere i TOV-E, og 3) Dere som har betalt avgifta ved annen institusjon (send kopi av bilag). Se ellers "Informasjon om eksamen"

Prosedyrer ved opptak
Dato for søknad legges til grunn når nye studenter tas opp. Unntak er studenter ved Nord universitet og deltakere i TOV-E som gis fortrinn. Søkeren må være kvalifisert til høyere utdanning, men ut over det tillegges ikke utdanning noen vekt. Det er mulig å søke hele året, og 1. november hvert år går vi gjennom søkerlista. Rundt midten av november går det ut brev til de som har fått plass, og de må svare ja eller nei på om de tar plassen. Så går det ut nytt tilbud til de som skal erstatte de som takket nei. Vi rekker en eller to slike runder før jul, men det blir også vanligvis slike runder etter jul. Når klassen er fulltallig, går det ut brev til de som fortsatt ikke har fått plass med beskjed om at søknaden gjelder videre for neste kull. De blir da tilskrevet med tilbud om plass i november året etter. Noen har måttet vente et år, men aldri lengre enn det. Det er administrasjonen (birdid@nord.no) som ordner med opptaket og utsending av informasjon. Når dere er tatt opp som studenter og vært inne studentweb, er det faglærerne som tar over kontakten med studentene.
Tidsplan og innhold ved samlingene
Nedenfor finner du datoer for gjenstående samlinger for inneværende kull, og samlinger for neste kull så framt datoer er bestemt. Datoene er tilpasset samlingene ved Natur- og kulturminneoppsyn for dere som er med på begge studier. Dere som kun ønsker å være med til Spania, må avlegge eksamen både for lyd og for utseende for Norge før påmeldinga blir godkjent.


Program for feltkurs med oppstart i april 2019:

2019/20

DATO

INNHOLD

OMRÅDER

Samling 1:

4 dager

25-28/4 2019

Alle fuglegrupper, observasjoner og fuglesang

Trondheimsfjorden

Samling 2:

5 dager

8-12/5 2019

Alle fuglegrupper, observasjoner og fuglesang

Innherred, fjellområdet Sverige/Norge

Samling 3:

6 dager

30/5-4/6 2019

Alle fuglegrupper og søk etter spesielle arter. Fuglesang

Innherred, Hedmark, Dovre

Samling 4:

3 dager

30/8-1/9 2019

Vadere og ender + alle andre arter observert

Trondheimsfjorden og Ørlandet

Samling 5:

7 dager

26/3-1/4 (2020)

Vårtrekk, standfugl og hva vi måtte finne av fugl

Sør-Spania.

Meld deg på Fuglekjennskap her
Albanian
Armenian
Bulgarian
Catalan
Croatian
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Georgian
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Norwegian
Portuguese
Romanian
Russian
Sami : Lule sami
Sami : North sami
Sami : South sami
Scientific names
Serbian
Swedish
Ukrainian
Contact us
Developed by Hemb Studios 2012 - 2019 (Jan Greger Hemb)