Teoripensum vår 2020

Teoripensum vår 2020
Added: 06.01.2020 15:01
BirdID har tidligere annonsert at det vil bli lagt til et teoripensum for nasjonal eksamen Norge bilde og lyd. Dette kommer i tillegg til de vanlige identifikasjonsoppgavene av fugler.

For bilde- og lydeksamen Norge vil det legges til 30 ekstra spørsmål hvor hver eksamen, som må besvares med fritekst. Det vil ikke være svaralternativer. Spørsmålene er korte og krever korte svar, og det vil ikke være mer enn ett minutt på å besvare hver oppgave. Det er ikke meningen at du skal utbrodere i det lange og vide, men kort og konkret svare på oppgaven.

 


Eksempler på oppgaver som kan komme på bilde-eksamen:

Nevn fem vanlige fuglebrettarter
Nevn tre gressender
Hva har taksvale og havsvale til felles?
Hvordan skiller man havørn og kongeørn?
Hvor på fuglen sitter "stordekkerne"?
Hva kjennetegner falkene?


Eksempler på oppgaver som kan komme på lydeksamen:


Nevn minst tre arter du kan forvente å høre i fjellbjørkeskog
Nevn en fugl som liker å sitte skjult når den synger
Hvordan skiller man bokfink og løvsanger på lyd?
Nevn minst en art som hermer andre arter i sin sangPensum
Meningen med teorispørsmål på eksamen er å teste studentenes breddekunnskap om fugleidentifiasjon.
Eksempel: for spørsmål som "nevn arter som liker å synge mens de sitter i skjul", vil det at fuglen sitter i skjul kunne være en egenskap som er med på å artsbestemme. Det vil altså være svært nyttig å bruke tid ute på egen hånd for å observere fugler. Spørsmålene er for det meste knyttet til identifikasjon av arter, forveksling mellom like arter, kjennetegn, både på lyd og utseende. For eksempel kan det være nyttig å tilegne seg kunnskap om i hvilke naturtyper man kan observere ulike arter, og også draktforandringer på ulike årstider.
Det skal være mulig å svare på spørsmålene med hjelp av Gyldendals Store Fugleguide, vår egen fugleguide på våre nettsider, i tillegg til lyd-eksemplene som presenteres for hver art på vår online fuglebok. I vår lyd-eksamen er det først og fremst sangen til en fugleart som er pensum. Bruk fuglebøker godt, og ta deg tid ute på vår og/eller høst, så er teoridelen overkommelig.

Vurdering
Hvilken score du får på teoridelen vil ikke telle inn på din endelige karakter, men du må bestå teoridelen for å bestå hele kurset. Det vil i praksis si at om du får godt resultat på identifikasjonsdelen, men stryker på teoridelen, stryker du på eksamen i sin helhet. Dersom du får en dårlig ståkarakter i identifikasjonsdelen, men scorer høyt i teoridelen, vil ikke din endelige karakter bli trukket opp pga. teoridelen.