Bird
Mammal
Mammal
Login
Forgot password
Registrer
You should not be able to see this
E-mail


Password (minumum 8 letters)


Autologin:


Nytt pensum

Nytt pensum
Added: 30.10.2019 09:58
Nytt pensum fra vårsemesteret 2020

Nasjonale eksamener i BID1003 fuglers utseende Norge og BID1004 fuglers lyder Norge får nytt pensum som trer i kraft fra vårsemesteret 2020. Det betyr at alle oppmeldinger etter oppmeldingsfristen for høstsemesteret 2019 01.11.19, vil få eksamen med nytt pensum i overnevnte fag til våren.

Alle elementer som inngår i dagens eksamen består, men det vil bli lagt til et kort tekstpensum med teorispørsmål. Innholdet i teoripensumet består av feltkunnskap relatert til ulike fuglearters utseende og lyd.

Hvilke arter som er inkludert i bilde- eller lydeksamen er som før (altså det endres ikke).

Albanian
Armenian
Bulgarian
Catalan
Croatian
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Georgian
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Norwegian
Portuguese
Romanian
Russian
Sami : Lule sami
Sami : North sami
Sami : South sami
Scientific names
Serbian
Swedish
Ukrainian
Contact us
Developed by Hemb Studios 2012 - 2020 (Jan Greger Hemb)