Nytt pensum

Nytt pensum
Added: 30.10.2019 09:58
Nytt pensum fra vårsemesteret 2020

Nasjonale eksamener i BID1003 fuglers utseende Norge og BID1004 fuglers lyder Norge får nytt pensum som trer i kraft fra vårsemesteret 2020. Det betyr at alle oppmeldinger etter oppmeldingsfristen for høstsemesteret 2019 01.11.19, vil få eksamen med nytt pensum i overnevnte fag til våren.

Alle elementer som inngår i dagens eksamen består, men det vil bli lagt til et kort tekstpensum med teorispørsmål. Innholdet i teoripensumet består av feltkunnskap relatert til ulike fuglearters utseende og lyd.

Hvilke arter som er inkludert i bilde- eller lydeksamen er som før (altså det endres ikke).