Bird
Mammal
Mammal
Login
Forgot password
Registrer
You should not be able to see this
E-mail


Password (minumum 8 letters)


Autologin:


iOS, iPhone, iPad + BirdID app

iOS, iPhone, iPad + BirdID app
Added: 13.05.2019 12:23
Sound not working/ ingen lyd i fugleboka

UPDATE: The sound bug is fixed for most users in the new version (2.*)

iOS og BirdID app:
På grunn av en oppdatering hos Apple er det nå mange som har problemer med avspilling av lyd i birdid-appen. Vi er nært ferdigstilling av ny versjon, og da vil dette problemet løse seg. Vi minner om at det også er mulig å bruke fugleboka på iOS via nettsiden: https://www.birdid.no/bird/eBook.php (velg språk nederst).

iOS and the BirdID app:
Due to an update at Apple, many now have problems with audio playback in the birdid app. We are close to completing a new version, and then this problem will go away. Please remember that it is also possible to use the bird guide on iOS via the website: https://www.birdid.no/bird/eBook.php (choose language at the bottom).

Albanian
Armenian
Bulgarian
Catalan
Croatian
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Georgian
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Norwegian
Portuguese
Romanian
Russian
Sami : Lule sami
Sami : North sami
Sami : South sami
Scientific names
Serbian
Swedish
Ukrainian
Contact us
Developed by Hemb Studios 2012 - 2020 (Jan Greger Hemb)