Important information

Important information
Added: 04.09.2018 09:28
Viktig informasjon til deg som skal ta eksamen Important information for those who are taking the exam

Due to server update there will be no addmittance to the exam before 10.09.18. We are sorry for the inconvenience.

På grunn av en serveroppdatering vil ingen kunne avlegge eksamen før 10.09.18. Noen vil oppleve å måtte gjennomføre obligatorisk arbeidskrav på nytt. Vi arbeider med å fikse problemet, og takker for tålmodigheten i mellomtiden!

10th September, 2018:

The Server has now been updated. Exam mode is now counted only AFTER your exam application has been approved.

Serveren er oppdatert. Påkrevd eksamensmodus er nå bare tellende ETTER at din eksamensoppmelding er godkjent.